VERCO SEPTOSKIN CHUSTECZKI DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI 20 SZT.

14,15

Opis

SEPTOskin chusteczki nasączone płynem przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni o działaniu:WirusobójczymBakteriobójczymGrzybobójczymProdukt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.Zalety produktuPotrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC[1]: Zawartość min. 70% alkoholu[2], preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy[3], dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO[4],Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący (gliceryna),Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy,Przyjemny zapach.SkładnikiSubstancje czynne: etanol 70 g/100 g, substancje pomocnicze: glicerynaSposób użycia i zawartość opakowaniaDezynfekcja higieniczna dłoni: otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Przecierać chusteczką przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami, nie połykać, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.Dezynfekcja powierzchni: otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Przecierać chusteczką powierzchnie przez 60 sekund. Dbając o całkowite jej pokrycie płynem. Wytrzeć do sucha.Opakowanie: 20 sztuk chusteczekPrzechowywanie i postępowanie z odpadami produktuWarunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.Środki ostrożnościWysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Nie palić.W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Apteczki i materiały opatrunkowe

jan brzechwa lokomotywa, podręcznik biologia na czasie 2, mróz parabellum, czerwone półsłodkie wino, wowa wołodia władimir krystyna kurczab-redlich, 300 g maki, amarello ptak, stroj dżokejki, sos sushi, pieluchy dla lalek, co to tykwa, pechowa dziewczyna, niskotluszczowe posilki, zdrowa guma do żucia, ghost infestissumam, mleko migdałowe kcal

yyyyy

 

(0)